Wat is therapie ?

Het woord therapie komt van therapeia, een oud grieks woord met de betekenis  " het geven van zorg en aandacht aan een ander door te pogen, naast of met de ander te staan als hij/zij in de wereld is en leeft " 

De kern van therapie is d.m.v {gespecialiseerde} hulp inzicht te krijgen in problemen, waar deze zijn ontstaan en hoe deze aan te pakken zodat men zich weer beter voelt en doelen kan bereiken. Therapie kan bestaan uit bijvoorbeeld het voeren van individuele gesprekken, consults van gemiddels een uur, waarbij je met je volledige bewust zijn je probleem bespreekt.

Een andere vorm van therapie is regressie-therapie waarbij er gewerkt wordt met trance om dieper naar het ontstaan van het probleem te komen. In het onderbewustzijn ligt de oorzaak opgeslagen uit ons verleden waar we in het NU last van kunnen hebben zoals ; een kort lontje, mood swings, vermoeidheid, onverklaarbare fysieke klachten, onverklaarbare diepe boosheid, verdriet of andere emoties. Onverwerkte ervaringen uit het korte of langere verleden worden tijdens regressie-therapie alsnog verwerkt. Bij een regressie sessie moet men rekening houden met een tijdsduur van ongeveer 2 uur  tot in uitzonderlijke gevallen 2,5 uur.