Wat is Regressie-therapie ?

Regressie is het terugkeren naar een eerdere fase van ons leven ~ vaak naar het kind in ons ~ het is contact maken met het verleden dat NU in ons is. We gaan niet terug naar een vorige ervaring maar naar de gevolgen daarvan. Regressie­therapie is een vorm van psycho­therapie die onder andere door middel van trance toegang geeft tot het onder­­bewust­zijn. De oor­zaken van de meest uiteenlopende problemen - lichamelijk, psychisch of emotioneel- zijn daar terug te vinden. Alles wat we ooit hebben meegemaakt dragen we met ons mee echter zijn we ons daar niet altijd meer van bewust.

We zijn allemaal een product van onze opvoeding. We worden gevormd door onze ouders/opvoeders en de omgeving waarin we opgroeien. Op het pad van volwassen worden komen we diverse (traumatische)  ervaringen tegen waardoor we essentieele aangeboren menselijke aanwezige zaken afleren en overlevingstechnieken aanleren. Deze overleveingstechnieken hebben we als kind hard nodig echter als we volwassen zijn kunnen deze onze behoorlijk blokkeren. Door  regressietherapie wordt het bewustwordingproces geactiveerd en gemotiveerd waardoor je weer tot jezelf komt. Door Contact te  maken in het onder­­bewuste en met de diepste oorzaken krijgt men snel inzichten en activeert het zelf­­helend vermogen.

Het langerdurende onderdrukking van (traumatische) ervaring en/of emoties is wat we noemen verdringing. Deze verdringing treedt onbewust in werking en vaak weet men niets meer van zijn verdrongen gebeurtenis. Het niet meer aanwezig zijn van de (traumatische) ervaring in het bewuste betekent niet dat deze er niet meer is, integendeel, deze werkt door in het onbewuste en hoe langer hoe sterker. Welke gevolgen de verdringing van een (traumatische) ervaring heeft hangt af van de inpact van de (traumatische) ervaring voor de persoonlijke ontplooiing en de hoe de omgang en reactie van de omgeving is geweest. Verdringing blijft echter steeds energie kosten. Op een dag kunnen eigenaardigheden in de gedragingen en in het handelen zichtbaar worden die niet meer zonder meer begrijpelijk zijn.